Budete odhlásený o: 15:00
 
[BUILD 2.16.26]
Vážení užívatelia,
dovoľujeme si Vám oznámiť:
1. POZOR
!!! Pre predkladanie žiadostí o NFP pre PO 2014 - 2020 je potrebná registrácia do systému ITMS2014+ na www.itms2014.sk !!!
 
2. Informácia o dostupnosti systému ITMS
Systémová podpora je vykonávaná počas pracovných dní od 8:00 hod do 17:00 hod.

Systém ITMS je nedostupný z dôvodu výkonu údržby systému v čase:
od 23:00 hod do 01:00 počas pracovných dní
od 23:00 hod do 07:00 hod počas víkendu

Ďakujeme za porozumenie.

 

Boli ste v nečinnosti viac ako 15 minút. Aplikácia  Vás upozornila na túto skutočnosť. Keďže sme od Vás nedostali odozvu, že naďalej pracujete, boli ste z bezpečnostných dôvodov odhlásený a Vaše dáta neboli uložené. Pre ďalšiu prácu sa musíte opätovne prihlásiť.

 

 

 

 Browser: | ms|  Server: null |0 ms| 19.06.2018 08:22:23.178